Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

„Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

 

Projekt partnerski CWA SA pt. „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r

Wartość projektu wynosi: 1 392 788,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 172 228,40 PLN

Beneficjent:

Euro Innowacje

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 Urzędach JST z 3 sąsiadujących powiatów (czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego) woj. wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zad. w projekcie w terminie do 30.06.2019.”

Więcej informacji na temat projektu: