Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

„Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Projekt partnerski CWA SA pt. „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r.

Wartość projektu wynosi: 1 791 050,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 507 102,40 PLN

Beneficjent:

Euro Innowacje

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 9 Urzędach JST z powiatu bytowskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zad. w projekcie w terminie  do 30.06.2019”

Więcej informacji na temat projektu: