Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Szkolenie dla użytkowników systemu SJO BeSTi@

System SJO BeSTi@ od „a” do „z”, czyli praktyczne szkolenie, które pozwoli Państwu na przygotowanie systemu do pracy, parametryzację dostosowaną do wymagań sprawozdawczości jednostek organizacyjnych w gminie/mieście/powiecie, sprawne korzystanie z wszystkich dostępnych funkcji systemu. Warsztaty są przeznaczone dla użytkowników i administratorów systemu SJO BeSTi@.

Cel szkolenia:

Uzyskanie umiejętności pozwalających na przygotowanie systemu do pracy i sprawne wykorzystanie wszystkich jego możliwości.

Metoda przeprowadzenia:

Warsztaty przy stanowiskach komputerowych, z wykorzystaniem szkoleniowej bazy systemu połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 15 osób.

Czas trwania:

6 godzin

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie systemu do pracy w jednostce organizacyjnej jst.
 2. Obsługa słowników systemu SJO BeSTi@:
  1. przeglądanie słownika klasyfikacji budżetowej oraz słownika reguł kontrolnych;
  2. aktualizacja słowników.
 3. Sprawozdawczość jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego oraz rachunków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:
  1. obsługa sprawozdań budżetowych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S);
  2. obsługa sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N);
  3. obsługa pozostałych sprawozdań (Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-ZN);
  4. przygotowanie pliku dla jst z kompletem sprawozdań budżetowych.
 4. Plany finansowe w jednostce budżetowej:
  1. otwarcie roku budżetowego;
  2. szczegółowość planów finansowych;
  3. zmiana planu finansowego jednostki budżetowej;
  4. eksport planów finansowych do pliku.
 5. Sprawozdawczość finansowa:
  1. otwarcie nowego okresu sprawozdawczego;
  2. sporządzenie bilansu jednostkowego, zestawienia zmian w funduszu oraz rachunku zysków i strat;
  3. przygotowanie pliku dla jst z kompletem formularzy sprawozdania finansowego;
 6. Praca w SJO BeSTi@ z kilkoma jednostkami organizacyjnymi.
 7. Czynności administracyjne:
  1. przeglądanie opcji systemu i ich zmiana;
  2. wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych oraz przywracanie bazy danych z kopii.

 

 

Koszt szkolenia:

390,00 zł netto/osoba. Każda kolejna osoba z tej samej jednostki – 10% rabatu. (wliczone: materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i materiały piśmiennicze, stanowisko komputerowe dla kursanta, certyfikat imienny, poczęstunek, serwis kawowy).

Zapisy na szkolenia w portalu www.edukacja.cwa.pl lub pod numerem tel. +48 (61) 661 32 42

Uwaga: W przypadku opłacenia kosztów szkolenia ze środków publicznych, są one zwolnione z podatku VAT zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Dodaj komentarz