Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Szkolenie dla administratorów systemu BeSTi@

Przedmiotem szkolenia są nie tylko funkcje związane z obsługą modułu „Administracja”, ale również wykorzystanie wszystkich procedur związanych z prawidłowym i bezpiecznym zarządzaniem systemem, wraz z regułami dotyczącymi postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 

Cel szkolenia:

Uzyskanie umiejętności pozwalających na sprawne zarządzanie modułem „Administracja” oraz stosowanie procedur formalnych, związanych z zarządzaniem i obsługą systemu.

Metoda przeprowadzenia:

Warsztaty przy stanowiskach komputerowych, z wykorzystaniem szkoleniowej bazy systemu połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 15 osób.

Czas trwania:

6 godzin

Program szkolenia:

  1. Zarządzanie użytkownikami (dodawanie, usuwanie, zmiana danych).
  2. Zarządzanie uprawnieniami (nadawanie i zmiana uprawnień, dostęp do jednostek dla użytkowników).
  3. Zarządzanie jednostkami (dodawanie nowych, zmiana danych, usunięcie).
  4. Operacje na bazie danych (tworzenie kopii zapasowych, planowanie automatycznych kopii).
  5. Aktualizacja systemu.
  6. Instalacja nowej końcówki.

Koszt szkolenia:

450,00 zł netto/osoba. Każda kolejna osoba z tej samej jednostki – 10% rabatu. (wliczone: materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i materiały piśmiennicze, stanowisko komputerowe dla kursanta, certyfikat imienny, poczęstunek, serwis kawowy).

Zapisy na szkolenia w portalu www.edukacja.cwa.pl lub pod numerem tel. +48 (61) 661 32 42

Uwaga: W przypadku opłacenia kosztów szkolenia ze środków publicznych, są one zwolnione z podatku VAT zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

 

 

Dodaj komentarz