Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

RELACJE INWESTORSKIE

O nas

CWA SA kieruje swoje produkty i usługi do jednostek sektora publicznego. Spółka posiada dziesięcioletnie doświadczenie (w ramach działalności poprzednika prawnego – CWA sp. z o.o.) w realizacji specjalistycznych szkoleń dla menedżerów i pracowników administracji publicznej, zarządzaniu projektami szkoleniowymi, dostarczaniu i wdrażaniu rozwiązań IT oraz świadczeniu usług doradczych w obszarze e-administracji.

Głównymi klientami spółki są: jednostki samorządu terytorialnego, centralne urzędy administracji rządowej, samorządowe jednostki organizacyjne oraz jednostki oświaty. Adresatem szkoleń i rozwiązań informatycznych, które stanowią główną pozycję przychodową spółki, jest zatem kilkanaście tysięcy instytucji publicznych w Polsce, które uczestniczą w procesach informatyzacji administracji publicznej i rozwoju kompetencji IT swoich pracowników.

W związku z dużą grupą docelową klientów, stabilnością finansowania projektów publicznych (środki zewnętrzne i własne) oraz stałym rozwojem e-administracji, krótko i długookresowe perspektywy rozwoju branży rysują się pozytywnie, co przekłada się na możliwości rozwojowe spółki, dysponującej doświadczeniem, trwałymi relacjami z kluczowymi klientami oraz specjalistycznymi, dedykowanymi produktami.

Zarząd:


Dawid Borowiak – Prezes Zarządu

Z branżą szkoleń IT dla administracji publicznej związany od 2002 roku. Od 2005 roku członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Założyciel i twórca CWA Sp. z o.o., w ramach której uczestniczył, w latach 2007-2016, w realizacji kilkudziesięciu projektów szkoleniowych i technologicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przy ścisłej współpracy Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi. Specjalista w obszarze informatycznych narzędzi zarządzania budżetem samorządu – pasja rozwijana w ramach działalności spółki.

Rada Nadzorcza:

  • Agnieszka Oponowicz – Członek Rady Nadzorczej
  • Dariusz Fałkowski – Członek Rady Nadzorczej
  • Dominik Czarnota – Członek Rady Nadzorczej
  • Bartosz Michałowski – Członek Rady Nadzorczej
  • Szymon Szymański – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat:

  • Dawid Borowiak – 1.350.000 akcji – 30% udział w kapitale zakładowym – 30% udziału w głosach
  • Pozostali akcjonariusze – 3.115.000 akcji – 70% udział w kapitale zakładowym – 70% udziału w głosach

Autoryzowany doradca:


EBC Solicitors S.A.

ul. Grzybowska 4 lok. U9B.
00-131 Warszawa

tel. + 48 22 419 20 70
faks + 48 22 419 20 69

ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl
www.ebcsolicitors.pl

Raporty

Raporty bieżące

Rok: 2023
Rok: 2018