Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Podstawy gospodarki budżetowej dla radnych

Szkolenie jest przeznaczone dla radnych gminnych i powiatowych. Posługując się budżetem przykładowej jednostki samorządu, przekazujemy w przystępny sposób wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć związanych z budżetem gminy

lub powiatu, planowaniem wieloletnim oraz zarządzaniem długiem komunalnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiedzy pozwalającej na interpretację i ocenę budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w związku ze sprawowanym mandatem radnego.

Metoda przeprowadzenia:

Prezentacja multimedialna z dyskusją.

Czas trwania:

6 godzin

Program szkolenia:

Podstawowe pojęcia umożliwiające “czytanie” i interpretację budżetu.

Istota budżetu, uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej oraz kompetencje organów gminy/powiatu w tym obszarze.

Dług samorządu – limity i zarządzanie zadłużeniem.

Przedsięwzięcia ujmowane w wieloletniej prognozie finansowej.

Rachunki bankowe – bankowa obsługa budżetu i zadłużenia.

Plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Procedura absolutoryjna.

Koszt szkolenia:

270,00 zł netto/osoba (wliczone materiały szkoleniowe i serwis kawowy)

 

Uwaga: W przypadku opłacenia kosztów szkolenia ze środków publicznych, są one zwolnione z podatku VAT zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz