Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Publikacja: „Organizacja i przeprowadzanie kontroli dotacji oświatowych w praktyce”

 

 

 

 

 

 

Organizacja i przeprowadzanie kontroli dotacji oświatowych w praktyce

CWA S.A  proponuje Państwu publikację Organizacja i przeprowadzanie kontroli dotacji oświatowych w praktyce powstałą na bazie wieloletnich doświadczeń autorki w prowadzeniu i nadzorowaniu kontroli. Jest to jedyna tego typu publikacja na rynku. Ma ona   charakter poradnika, który prowadzi kontrolera przez wszystkie etapy kontroli. Zapoznaje go z przepisami prawa i stanowiskami sądów administracyjnych, doradza jakie czynności podjąć przed rozpoczęciem kontroli, przedstawia gotowe do skorzystania listy kontrolne i inne narzędzia, podpowiada, jak opisać nieprawidłowości, ocenić badane zagadnienia i podsumować wyniki kontroli. Kontroler otrzymuje wiele praktycznych wskazówek, śledzi rożne problemy i analizuje przykłady nieprawidłowości.

Dlaczego warto kupić publikacje?

  • zapoznaje z przepisami prawa i stanowiskami sądów administracyjnych;
  • doradza jakie czynności podjąć przed rozpoczęciem kontroli;
  • przedstawia gotowe do wykorzystania listy kontrolne i inne narzędzia;
  • podpowiada, jak opisać nieprawidłowości, ocenić badane zagadnienia i podsumować wyniki kontroli;
  • a co najważniejsze – została napisana przez specjalistkę kontroli dotacji oświatowych, która przedstawia praktyczne zagadnienia i ich rozwiązania.

 

Książka zawiera 37 przykładów i wzorów do wykorzystania w kontroli dotacji oświatowych, m.in. gotowe szczegółowe listy kontrolne wynagrodzeń (odrębne dla wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i wynagrodzeń dyrektorów – organów prowadzących), listy kontrolne wykorzystania dotacji na zakupy i usługi, wydatki remontowe, a także listy kontrolne dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i na kształcenie specjalne. Znajdują się w niej przykłady dokumentów kontrolnych, takich jak zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli, program kontroli, protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne.

Od innych pozycji dostępnych na rynku książkę tę wyróżnia to, że została napisana przez specjalistkę kontroli dotacji oświatowych, która przedstawia praktyczne zagadnienia i ich rozwiązania.

Książka adresowana jest dla osób rozliczających i kontrolujących dotacje oświatowe, ale zawiera też treści, z których skorzystają podmioty dotowane i ich organy prowadzące. Są to niewątpliwie obowiązujące ich przepisy prawa wraz z ich wyjaśnieniem i stanowiskami sadów administracyjnych,   a także opisy stanu pożądanego (modelowego) zamieszczonego w listach kontrolnych. Autorka przedstawia bowiem konkretne rozwiązania i przykłady, które przybliżają reguły rządzące środkami otrzymywanymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozwalają lepiej z nich korzystać. W efekcie podmioty te mogą ograniczyć lub nawet uniknąć zwrotów dotacji, a środki publiczne będą przez nich wykorzystywane zgodnie z zasadami finansów publicznych i celami oświatowymi.

 

 

Dla pierwszych 30 osób, które zakupią publikację mamy specjalną promocję – 99 zł netto (103,95 zł brutto)  plus koszt wysyłki.

Cena publikacji po promocji – 125 zł netto (131,25 zł brutto) plus koszt wysyłki.

Zapraszamy do zakupu – http://ksiegarnia.cwa.pl/