Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Obsługa modułu „Sprawozdawczość” w systemie BeSTi@

System BeSTi@ jest podstawowym narzędziem sprawozdawczości budżetowej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Szkolenie dla użytkowników pracujących w module „Sprawozdawczość” przygotowuje i rozwija umiejętności niezbędne do prawidłowego sporządzania i przesyłania sprawozdań. Szkolimy wyłącznie z wykorzystaniem systemu.

 

Cel szkolenia:

Uzyskanie umiejętności pozwalających na sprawną obsługę modułu „Sprawozdawczość” w systemie BeSTi@.

 

Metoda przeprowadzenia:

Warsztaty przy stanowiskach komputerowych, z wykorzystaniem szkoleniowej bazy systemu połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 15 osób.

Czas trwania:

6 godzin

Program szkolenia:

 1. Sprawozdawczość zbiorcza.
 2. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:
  1. sprawozdawczość jednostkowa (z systemów FK lub z systemu SJO BeSTi@) – jak wykorzystać w systemie BeSTi@ dane wprowadzone już w innych systemach;
  2. szybkie tworzenie sprawozdań zbiorczych i łącznych (agregacja sprawozdań jednostkowych do sprawozdań zbiorczych);
 3. Sprawozdawczość miesięczna – jak dodać nowy okres sprawozdawczy (miesięczny);
 4. Podpis elektroniczny w sprawozdawczości budżetowej JST.
 5. Podstawy użytkowania modułu „Komunikacja” (jak odebrać wiadomość, jak ją przetworzyć) i „Administracja” (jak dodać/usunąć jednostkę, sprawdzić kwoty subwencji) w systemie BeSTi@.
 6. Umiejętności praktyczne:
  1. znaczenie i funkcje poszczególnych statusów w sprawozdaniach zbiorczych i jednostkowych;
  2. sposoby wysyłki sprawozdań;
  3. metody poprawiania sprawozdań, np. po uprzednim wykonaniu agregacji;
  4. metody ułatwiające analizę sprawozdań:
   1. obsługa list, przyciski w menu kontekstowym,
   2. funkcje „podgląd wydruku”, „kreatory”,
 • import plików ze sprawozdaniami,
 1. metody szybkiej weryfikacji sprawozdań i analizy błędów,
 2. metody uzyskiwania sprawozdań zbiorczych na podstawie sprawozdań jednostkowych,
 3. analiza danych sprawozdawczych,
 • użycia kreatorów usprawniających pracę ze sprawozdawczością.

Koszt szkolenia:

450,00 zł netto/osoba. Każda kolejna osoba z tej samej jednostki – 10% rabatu. (wliczone: materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i materiały piśmiennicze, stanowisko komputerowe dla kursanta, certyfikat imienny, poczęstunek, serwis kawowy).

Zapisy na szkolenia w portalu www.edukacja.cwa.pl lub pod numerem tel. +48 (61) 661 32 42

Uwaga: W przypadku opłacenia kosztów szkolenia ze środków publicznych, są one zwolnione z podatku VAT zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Dodaj komentarz