Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Obsługa modułu „Raporty” w systemie BeSTi@

Praktyczne korzyści, związane z prezentacją danych z systemu BeSTi@, zwykle zaskakują uczestników naszych szkoleń. Szkolenie z obsługi modułu „Raporty” są przeznaczone dla skarbników i osób prowadzących analizy budżetowe w JST, również w celu przygotowania opracowań dla organów stanowiących.

Cel szkolenia:

Uzyskanie umiejętności pozwalających na pełne wykorzystanie możliwości raportowania w systemie BeSTi@, w tym: tworzenie raportów z wykonania planu wydatków w wybranych podziałkach klasyfikacji, obliczenie nadwyżki operacyjnej, obliczanie wskaźnika długu, analiza dynamiki wybranych źródeł dochodów budżetowych, analiza dynamiki wydatków inwestycyjnych, itp.

Metoda przeprowadzenia:

Warsztaty przy stanowiskach komputerowych, z wykorzystaniem szkoleniowej bazy systemu połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 15 osób.

Czas trwania:

6 godzin

Program szkolenia:

  1. Podstawowe funkcje modułu „Raporty”.
  2. Sposoby prezentacji wyniku raportu.
  3. Elementy składowe definicji szablonu raportu.
  4. Tworzenie własnego raportu z wybranego sprawozdania przy użyciu funkcji zdefiniowanych w systemie.
  5. Stosowanie warunków i kolumn wyliczalnych w raportach własnych użytkownika.
  6. Tworzenie szablonów raportów w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.

Koszt szkolenia:

450,00 zł netto/osoba. Każda kolejna osoba z tej samej jednostki – 10% rabatu. (wliczone: materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i materiały piśmiennicze, stanowisko komputerowe dla kursanta, certyfikat imienny, poczęstunek, serwis kawowy).

Zapisy na szkolenia w portalu www.edukacja.cwa.pl lub pod numerem tel. +48 (61) 661 32 42

Uwaga: W przypadku opłacenia kosztów szkolenia ze środków publicznych, są one zwolnione z podatku VAT zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Dodaj komentarz