Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Nowe dodatki do EAP XML Legislator

Dzięki dodatkowi CWA „Finanse Publiczne”, do aplikacji Legislator/Legislator Magic, można sprawnie i szybko przygotować dane z BeSTii, do publikacji w Dzienniku Urzędowym i BIP. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Oferowany produkt jest w pełni zintegrowany z dowolną wersją aplikacji EAP XML Legislator firmy ABC PRO Sp. z o.o. i pozwala na wykorzystanie następujących danych z systemu BeSTi@, do publikacji w DU i BIP:

 • uchwały budżetowej;
 • tabel do sprawozdania z wykonania budżetu;
 • uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i/lub uchwały/zarządzenia w sprawie jej zmiany.

Przygotowane rozwiązanie jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych, a dane wprowadzane do systemu BeSTi@ będą prezentowane w czytelnych tabelach (czytelniejszych niż wydruki z systemu BeSTi@), które zmieszczą się na stronie A4 lub A3. Gwarantujemy również poprawność kwot, z uwagi na fakt, że dodatek korzysta z plików XML z BeSTii wykonując wszystkie niezbędne obliczenia np. podsumowania, % wykonania, % struktury, itp.

Kreatory dostępne w ramach dodatku

Każdy z poniższych kreatorów zawiera zestaw opcji, dzięki którym niżej wymienione tabele/załączniki można zaprezentować na kilka różnych sposobów. Dostępne w kreatorach opcje pozwalają zaprezentować tabele w układzie zgodnym z opcjami wydruków w systemie BeSTi@, ale także dają możliwość wyboru układu czytelniejszego i bardziej estetycznego, wykraczającego poza standardową funkcjonalność EAP XML Legislator w zakresie importu tabel z arkuszy kalkulacyjnych.

Każdy z poniższych kreatorów przeznaczony jest do realizacji określonego zadania:

 • Kreator WPF – utworzenie kompletnego aktu prawnego zawierającego WPF wraz z kompletem załączników;
 • Kreator Uchwała budżetowa – utworzenie uchwały budżetowej z treścią i praktycznie kompletem załączników;
 • Kreator Sprawozdania – utworzenie na podstawie sprawozdań Rb tabel prezentujących wykonanie budżetu JST,
 • Kreator WPF BeSTi@ – tabele, które można zaimportować tym kreatorem do EAP XML Legislator:
  • Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, w układzie wg wzoru z rozporządzenia lub wg wydruku z BeSTii,
  • Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia – dodatkowo przy generowaniu aktu prawnego kreator pobiera treść uchwały/zarządzenia oraz treść objaśnień.
 • Kreator Uchwała budżetowa BeSTi@ – tabele budżetowe, które można zaimportować tym kreatorem do EAP XML Legislator:
  • Dochody budżetu;
  • Wydatki budżetu;
  • Przychody i rozchody budżetu;
  • Dochody i wydatki na zadania zlecone;
  • Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
  • Załącznik inwestycyjny.

Dodatkowo przy generowaniu aktu prawnego kreator pobiera treść uchwały, a zestawienia tabelaryczne tworzone dzięki funkcjom dodatku można umieścić dokładnie tam, gdzie tego Państwo będziecie potrzebować – w załączniku albo w treści uchwały w wybranym paragrafie.

 • Kreator Sprawozdania BeSTi@ – tabele, które można zaimportować tym kreatorem do EAP XML Legislator:
  • Dochody budżetu;
  • Wydatki budżetu;
  • Stan budżetu;
  • Przychody i rozchody budżetu;
  • Dochody i wydatki na zadania zlecone;
  • Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
  • Załącznik inwestycyjny;
  • Dotacje.

Dodaj komentarz