Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Szkolenia dla administracji publicznej

Rozwijamy specjalistyczne kompetencje ludzi, wspierając jakość funkcjonowania organizacji świadczących usługi publiczne.Artykuły:Finanse publiczne


Pakiet szkoleń specjalistycznych, koncentrujących się na praktycznym stosowaniu przepisów ustawy o finansach publicznych, wykorzystaniu narzędzi informatycznych w obszarze gospodarki budżetowej i księgowości oraz finansowaniu przedsięwzięć publicznych ze środków zewnętrznych.

Sprawdź

Cyfrowy urząd


Budowa sprawnego systemu świadczenia usług publicznych przez internet, jest jednym z największych wyzwań polskiej administracji publicznej. Uczymy, jak przygotować instytucję do świadczenia tych usług w aspekcie formalnym, technicznym i technologicznym. Do prowadzenia szkoleń wykorzystujemy typowe środowisko pracy urzędu.

Sprawdź
Profesjonalny Pracownik Administracji Publicznej (PPAP)

Korzystając ze szkoleń oferowanych przez CWA SA, uczestniczysz w programie certyfikacyjnym PPAP. Punkty uzyskane w ramach programu przynoszą wymierne korzyści uczestnikom szkoleń i instytucjom delegującym kursantów.

Więcej


Zarządzanie oświatą


Szkolenia przeznaczone dla menedżerów administracji publicznej, odpowiedzialnych za nadzór nad oświatą publiczną oraz dla menedżerów oświaty, kierujących szkołami. Jak skutecznie, optymalnie i efektywnie zarządzać zadaniami związanymi z organizacją kształcenia.

Sprawdź

Prawo administracyjne


Czyli podstawa działania instytucji. Szkolimy, jak sprawnie poruszać się w zakreślonych ramach prawnych, by łączyć legalność podejmowanych decyzji, z ich jakością. Gwarantujemy spotkania z praktykami i konkretnymi, zazwyczaj najaktualniejszymi przykładami działania urzędów.

Sprawdź
Szkolenia zamknięte. Specjalnie dla Ciebie.

Możemy też wspólnie zastanowić się nad programem szkoleń, które są Ci najbardziej potrzebne. Szkolenia zamknięte CWA SA to indywidualny program i wiarygodny pomiar wyników. Porozmawiajmy – bezpłatna usługa identyfikacji potrzeb.

Kontakt