Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Integracja systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@

Uruchomienie systemu SJO BeSTi@ w jednostkach organizacyjnych i wykorzystanie wszystkich możliwości jego współpracy z systemem BeSTi@ w JST, pozwala na zbudowanie zintegrowanego zarządzania w obszarze sprawozdawczości i planowania budżetu. Na szkoleniu przekazujemy wiedzę, dotyczącą optymalnego wykorzystania możliwości obu aplikacji. Warsztaty są przeznaczone dla skarbników oraz osób przyjmujących sprawozdania od jednostek podległych.

Cel szkolenia:

Uzyskanie umiejętności pozwalających na uruchomienie zintegrowanego obiegu planów i sprawozdań budżetowych w JST.

Metoda przeprowadzenia:

Warsztaty przy stanowiskach komputerowych, z wykorzystaniem szkoleniowej bazy systemu połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 15 osób.

Czas trwania:

6 godzin

Program szkolenia:

  1. Przygotowanie systemu BeSTi@ do współpracy z systemem SJO BeSTi@ w jednostkach organizacyjnych.
  2. Przygotowanie sprawozdawczości Rb jednostek organizacyjnych w systemie SJO BeSTi@.
  3. Praca w BeSTii ze sprawozdawczością jednostkową Rb.
  4. Przygotowanie sprawozdawczości finansowej jednostek organizacyjnych w systemie SJO BeSTi@.
  5. Praca w BeSTii ze sprawozdawczością finansową jednostek.
  6. Plany finansowe – współpraca systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@.
  7. Wykorzystanie planów finansowych jednostek w module „Uchwały” systemu BeSTi@.

Koszt szkolenia:

450,00 zł netto/osoba. Każda kolejna osoba z tej samej jednostki – 10% rabatu. (wliczone: materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i materiały piśmiennicze, stanowisko komputerowe dla kursanta, certyfikat imienny, poczęstunek, serwis kawowy).

Zapisy na szkolenia w portalu www.edukacja.cwa.pl lub pod numerem tel. +48 (61) 661 32 42

Uwaga: W przypadku opłacenia kosztów szkolenia ze środków publicznych, są one zwolnione z podatku VAT zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Dodaj komentarz