Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

E-urzędy w województwie małopolskim

 

 

CWA SA zostało partnerem projektu pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”, który jest realizowany od 18.12.2017r. do 31.03.2019r. Wartość projektu wynosi: 1 489 344,00 zł, a dofinansowanie projektu z UE 1 248 384,00 zł.

Beneficjent:

Euro Innowacje

Cel projektu:

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów (brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego) województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zad. w projekcie w terminie do 31.03.2019”

Więcej informacji na temat projektu: