Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (9/2018) „Polska na Wózku” – zakończenie testów wewnętrznych

Raport bieżący 9/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 8 września 2017 roku, iż w dniu 12 kwietnia 2018 roku Emitent zakończył testy wewnętrzne aplikacji „Polska na Wózku”.

Kolejnym etapem realizacji projektu, będzie rozpoczęcie programu pilotażowego i stosowania aplikacji na poziomie powiatowym, zgodnie z założeniami wskazanymi w Dokumencie Informacyjnym.

O kolejnych etapy realizacji projektu „Polska na Wózku” Emitent będzie informował za pomocą raportów bieżących.