Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (8/2018) Odpowiedzi na pytania zadane przez inwestorów w ramach spotkania zorganizowanego przez Emitenta zgodnie z „;Dobrymi Praktykiami Spółek Notowanych na NewConnect”

Raport bieżący z plikiem 8/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) w związku ze spotkaniem z inwestorami, które zostało zorganizowane przez Emitenta oraz zadanymi w trakcie spotkania pytaniami, w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść pytań zadanych przez inwestorów wraz z odpowiedziami Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: pkt. 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki