Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (8/2017) Wybór oferty Emitenta przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na „Organizacja 5 seminariów branżowych”

Raport bieżący 8/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, iż pozyskał informację o wyborze przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oferty złożonej przez Emitenta w związku z postępowaniem

nr 87a/ORE/US/2017 na usługi społeczne pn. „Organizacja 5 seminariów branżowych” (dalej: „Postępowanie”),

w części 2 oraz 3, w którym Emitent wziął udział.

Przedmiotem prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji postępowania jest organizacja 5 konferencji branżowych, obejmujących w szczególności przygotowanie i obsługę konferencji, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową oraz usługę transportowe.

Złożona przez Emitenta oferta w toczącym się postępowaniu została wybrana w zakresie części 2 oraz 3,

tj. w zakresie organizacji konferencji we Wrocławiu oraz Poznaniu. Wybór oferty w ww. zakresie został dokonany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, po ponownym dokonaniu badania i oceny złożonych ofert (w częściach 2

oraz 3 wybór najkorzystniejszej oferty został unieważniony, a postępowanie w ww. zakresie przeprowadzono ponownie).

O ewentualnych zmianach w zakresie ww. informacji oraz zawarciu prawnie wiążącej umowy

Emitent poinformuje odrębnym raportem.27