Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (7/2018) Uruchomienie portalu o kryptowalutach oraz technologii blockchain

Raport bieżący 7/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje iż uruchomia portal internetowy kryptomapa.pl, który ma zrzeszać społeczność podmiotów lub osób zainteresowanych szeroko pojętym rynkiem kryptowalut oraz technologii blockchain. Funkcjonalności portalu będą umożliwiły m. in.: (1) wyszukiwanie punktów handlowych, które umożliwiają płatności kryptowalutami lub blockchain czy tokenami ; (2) publikowanie kursów kryptowalut ; (3) wymianę opinii użytkowników i ocenę punktów handlowych, które umożliwiają płatności kryptowalutami lub blockchain czy tokenami (4) pozycjonowanie promocje i marketing w/w punktów.

Uruchomienie portalu kryptomapa.pl nie pochłania znaczących nakładów inwestycyjnych, ponieważ Emitent wykorzystał do jego stworzenia głównie własne rozwiązania informatyczne oraz już zlecone i trwające prace w ramach projektów Emitenta. Emitent na dzień komunikatu nie szacuje również ewentualnych przychodów, które osiągnie dzięki uruchomieniu portalu kryptomapa.pl. jest jednak przekonany o jego potencjale.

Stworzenie portalu jest reakcją Emitenta na duże zainteresowanie kryptowalutami , punktami przyjmującymi płatności i odpowiedzią na pojawiające się trendy rynkowe. Za pomocą portalu Emitent ma na celu ewentualne umożliwienie sobie „bycia pierwszym” poprzez jak najszybsze zaistnienie na szeroko pojętym rynku kryptowalut.

Uruchomienie portalu kryptomapa.pl w żaden sposób nie wpływa na dotychczasową działalność Emitenta. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta nadal pozostaje branża szkoleniowo – doradcza i informatyczna oraz świadczenie tych usług w szczególności na rzecz sektora publicznego.22