Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (5/2018) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem – „ LIR” Ryszard Linke

Raport Bieżący nr 5/2018

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „„Emitent”) informuje, iż w dniu 9 maja 2018 r. podpisał umowę z Biuro Rachunkowe „LIR” Ryszard Linke, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„LIR” Ryszard Linke jest podmiotem wpisanym jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 108.

 

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.