Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (5/2017) : Rozpoczęcie negocjacji w zakresie zlecenia prac programistycznych związanych z platformą transakcyjną

Raport bieżący 5/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 października 2017 roku rozpoczął negocjacje z firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („JWA S.A.”), których celem jest zawarcie umowy w zakresie zlecenia JWA S.A. prac programistycznych związanych z utworzeniem oraz implementacją rozwiązań informatycznych do platformy transakcyjnej Emi-tenta. Celem realizacji prac programistycznych, objętych negocjacjami jest umożliwienie świad-czenie usług za pośrednictwem platformy transakcyjnej polegających na obsłudze płatności.

Opracowane przez JWA S.A. i przekazane do Emitentowi rozwiązanie zapewnić ma obsługę płatności anonimowych oraz obsługę kryptowalut (w tym przyjmowanie płatności oraz ich wy-mianę) za pośrednictwem platformy transakcyjnej Emitenta.

Celem negocjacji prowadzonych przez Strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków

i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników negocjacji.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji dotyczących umowy w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem.