Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Raport Kwartalny nr 4/2018

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

 

Podstawa prawna raportu EBI:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki