Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (4/2017) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy współpracy

Raport bieżący 4/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 października 2017 roku Emitent rozpoczął negocjacje zmierzające do zawarcia umowy współpracy ze spółką Bit Evil S.A. w zakresie wykorzystania kryptowaluty eracoin w projekcie platformy transakcyjnej budowanej przez Emitenta.

Za pośrednictwem platformy planowane jest świadczenie usług polegających na płatności anonimowych, obsługę kryptowalut (w tym przyjmowanie płatności oraz ich wymianę).

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż prowadzone pracę będą stwarzały warunki do dalszego rozwoju Spółki poprzez dywersyfikację świadczonych usług oraz będzie miało wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.