Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 rok

Raport Bieżący nr 3/2018

Zarząd CWA S.A („Emitent”) informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu za I kwartał 2018 rok na dzień 27 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2018 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2018 w dniu 31 stycznia 2018 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za I kwartał 2018 rok był dzień 15 maja 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2018 roku nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.