Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (2/2017) Rozszerzenie planów rozwoju Emitenta

Raport bieżący 2/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w związku ze wskazanymi w dokumencie informacyjnym planami rozwoju Emitenta, informuje, iż Emitent podjął decyzję w zakresie rozszerzenia wskazanych planów rozwoju, poprzez dywersyfikację działalności w zakresie rozwiązań informatycznych.

Dywersyfikacja działalności w ramach rozwiązań informatycznych, będzie polegała na rozpoczęciu prac przez zespół specjalistów IT nad platformą transakcyjną, umożliwiającą świadczenie usług polegających na obsłudze płatności. Emitent planuje oprzeć model sprzedażowy platformy transakcyjnej na sprzedaży licencji oraz przychodach z reklam jak tez innych modeli biznesowych, pozostając jedynym właścicielem aplikacji. Uruchomienie platformy transakcyjnej, w wersji testowej planowane jest na grudzień 2017 roku.

Emitent w ramach budowy platformy transakcyjnej, planuje realizację prac we współpracy

z ogólnopolską siecią partnerów weryfikujących tożsamość dla certyfikatów kwalifikowanych oraz z wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia nabytego w ramach działalności Emitenta.