Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (15/2017) Podpisanie umowy partnerskiej w obszarze Orange Digital Ecosystem z Orange Polska S.A.

Raport bieżący 15/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EPSI 3/2017 informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2017 roku powziął informacje o podpisaniu przez Orange Polska S.A. umowy partnerskiej „Moje Okazje” platformy Orange Digital Ecosystem („Umowa), na mocy której strony rozpoczną współpracę polegającą m.in. na oferowaniu przez Emitenta aktualnym i potencjalnym klientom Orange Polska SA możliwości otrzymania ofert na zakup towarów i usług oraz rozwiązań Emitenta.

Oferty i Produkty Emitenta prezentowane będą klientom Orange Polska S.A. za pośrednictwem jednego lub kilku kanałów komunikacji marketingowej:

(1) dedykowanej strony internetowej Orange Polska S.A.;

(2) aplikacji mobilnej – Mój Orange – możliwej do pobrania w sklepach internetowych obsługujących platformy Android, iOS, Windows Mobile; lub

(3) w inny potwierdzony pomiędzy stronami sposób.

W ocenie Zarządu Emitenta wskazana powyżej umowa umożliwi Emitentowi sprzedaż szerokiemu gronu odbiorców usług ,produktów i rozwiązań technologicznych Emitenta oraz partnerów biznesowych Emitenta jednocześnie umożliwi też Emitentowi dalszy rozwój innych innowacyjnych działań Emitenta

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż zawarta Umowa jest kolejnym etapem współpracy Emitenta z Grupą Orange Polska S.A., a Emitent kontynuuje obecnie negocjacje z Orange Polska S.A. w zakresie dedykowanych rozwiązań informatycznych.