Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (13/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy z Gminą Białą

Raport bieżący 13/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI

nr 7/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku dotyczącego wyboru oferty Emitenta w ramach zamówienia publicznego

– Gmina Biała, informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Gminą Białą umowę na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej admini-stracji publicznej ” – współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (dalej: „Umowa”)

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowa-dzenia szkoleń w zakresie orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obsługi podatkowej, orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obszaru zarządzania nieruchomościami oraz obsługi klienta w administracji samorządowej. Szkolenia będą realizowane w okresie I kwartału 2018 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, wartość Umowy wynosi 134.000 zł.