Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (12/2018) Zakończenie negocjacji dot. realizacji projektu „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Raport bieżący 12/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2018 z dnia

9 marca 2018 roku dot. negocjacji realizacji projektu „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych” („Projekt”) informuje, iż zakończono negocjacje w zakresie realizacji Projektu. Podmioty, które brały udział w negocjacjach, tj. Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący, Emitenta jako Partner oraz Powiat Bytowski zawarły stosowne umowy o współpracy oraz przyjęły harmonogramy działań, zgodnie z którymi przewidywany termin na rozpoczęcie realizacji Projektu został przez strony wyznaczony na dzień 21 maja 2018 roku.

Wymogiem formalnym rozpoczęcia realizacji Projektu jest zawarcie właściwej umowy z MSWiA. , o której zawarciu Emitent będzie informował w ramach właściwego raportu bieżącego.