Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (12/2017) Zawarcie umowy z JWA S.A. zakresie zlecenia prac programistycznych związanych z platformą transakcyjną

Raport bieżący 12/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 z dnia 18 października 2017 roku dot. rozpoczęcia negocjacji w zakresie zlecenia prac programistycznych związanych z platformą transakcyjną, informuje, iż w dniu 5 grudnia 2017 roku zawarł z JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („JWA S.A.”) umowę o współpracy na podstawie której Emitent zlecił JWA S.A. realizację prac programistycznych związanych z utworzeniem oraz implementacją rozwiązań informatycznych do platformy transakcyjnej Emitenta (dalej: „Umowa”).

Realizacja Umowy oraz wykonanie prac programistycznych związane jest z usługami za pośrednictwem platformy transakcyjnej Emitenta polegających na obsłudze płatności anonimowych oraz obsługę kryptowalut (w tym przyjmowanie płatności oraz ich wymianę).

Zgodnie z zawartą Umową, wykonanie prac programistycznych nastąpi do dnia 31.12.2017r

Umowa bezpośrednio nie będzie wywierała istotnego na sytuację finansową Emitenta oraz nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów oraz nie zawiera specyficznych regulacji.