Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (1/2018) Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy z Extreme Hobby

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2017 z dnia

4 grudnia 2017 roku dotyczącym rozpoczęcia negocjacji z Extreme Hobby – producentem odzieży sportowej (dalej: „Extreme Hobby”), informuje o zakończeniu negocjacji oraz zawarciu umowy z Extreme Hobby, której przedmiotem jest wdrożenie przez Emitenta na rzecz Extreme Hobby platformy płatności elektronicznych SINPAY.

Zgodnie z zawartą umową, platforma płatności elektronicznych SINPAY zostanie wdrożona w Extreme Hobby do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Wynagrodzenie należne na rzecz Emitenta w zakresie objętym umową będzie kalkulowane jako procent od wartości zrealizowanych przez Extreme Hobby obrotów , co może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta