Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (11/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy na organizację seminariów branżowych z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach postępowania nr 187a/ORE/US/2017

Raport bieżący 11/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI

nr 8/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku dotyczącego wyboru oferty Emitenta przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na „Organizację 5 seminariów branżowych”, informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji umowę na organizację przez Emitenta konferencji we Wrocławiu (dalej: „Umowa”) w związku z postępowaniem prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji nr 187a/ORE/US/2017 na usługi społeczne

pn. „Organizacja 5 seminariów branżowych” (dalej: „Postępowanie”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent zobowiązany jest do organizacji konferencji we Wrocławiu, która odbędzie się w dniu 12 -13 grudnia 2017 r , a zakres usług świadczonych przez Emitenta na podstawie Umowy obejmuje wsparcie zamawiającego oraz przygotowanie i obsługę konferencji, świadczenie usług konferencyjnych, zapewnienie usługi restauracyjnej, usługi hotelowej oraz usługi transportowej.

Zawarcie Umowy oraz jej realizacja w ocenie Emitenta przyczyni się do ugruntowania silnej pozycji CWA w obszarze realizacji zadań dla sektora edukacji rządowej i samorządowej

Wartość realizowanej Umowy wyniesie :122 880 zł .