Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA SA (10/2017) Rozpoczęcie negocjacji z Extreme Hobby

Raport bieżący 10/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 roku rozpoczął negocjacje z producentem odzieży sportowej marką Extreme Hobby , których celem jest zawarcie umowy w zakresie wdrożenia w Extreme Hobby platformy płatności elektroninych o roboczej nazwie SINPAY.

Celem negocjacji prowadzonych przez Strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników negocjacji.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem.