Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA S.A. (1/2017) Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący 1/2017

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”), w związku

z otrzymaniem loginu i hasła do systemu ESPI informuje, że Emitent rozpoczyna przekazywanie raportów bieżących za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI.