Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

CWA aplikuje o środki w ramach PO POWER

CWA SA, w partnerstwie z kilkudziesięcioma jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju, złożyło wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączna, wnioskowana kwota,

na realizację przedsięwzięć, których celem jest uruchomienie wysokiej jakości e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców wynosi 4,8 mln złotych.

W przypadku uzyskania dofinansowania, spółka będzie odpowiedzialna za zarządzanie projektami w obszarze organizacji i nadzoru nad szkoleniami, dla użytkowników wdrożonych, w ramach projektów, rozwiązań informatycznych. Złożone aplikacje, dotyczą następujących projektów:

  • “Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”. Wartość: 1 799 755,20 zł.
  • “E-urzędy w województwie małopolskim”. Wartość: 1 596 374,40 zł.
  • “Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”. Wartość: 1 399 670,40 zł.

Dodaj komentarz