Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Monthly Archives: Marzec 2018

CWA SA (7/2018) Uruchomienie portalu o kryptowalutach oraz technologii blockchain

Raport bieżący 7/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje iż uruchomia portal internetowy kryptomapa.pl, który ma zrzeszać społeczność podmiotów lub osób zainteresowanych szeroko pojętym rynkiem kryptowalut oraz technologii blockchain. Funkcjonalności portalu będą umożliwiły m. in.: (1) wyszukiwanie punktów handlowych, które umożliwiają płatności kryptowalutami lub blockchain czy tokenami ; (2) publikowanie kursów kryptowalut ; (3) wymianę opinii użytkowników i ocenę punktów handlowych, które umożliwiają płatności kryptowalutami lub blockchain czy tokenami (4) pozycjonowanie promocje i marketing w/w punktów.

Uruchomienie portalu kryptomapa.pl nie pochłania znaczących nakładów inwestycyjnych, ponieważ Emitent wykorzystał do jego stworzenia głównie własne rozwiązania informatyczne oraz już zlecone i trwające prace w ramach projektów Emitenta. Emitent na dzień komunikatu nie szacuje również ewentualnych przychodów, które osiągnie dzięki uruchomieniu portalu kryptomapa.pl. jest jednak przekonany o jego potencjale.

Stworzenie portalu jest reakcją Emitenta na duże zainteresowanie kryptowalutami , punktami przyjmującymi płatności i odpowiedzią na pojawiające się trendy rynkowe. Za pomocą portalu Emitent ma na celu ewentualne umożliwienie sobie „bycia pierwszym” poprzez jak najszybsze zaistnienie na szeroko pojętym rynku kryptowalut.

Uruchomienie portalu kryptomapa.pl w żaden sposób nie wpływa na dotychczasową działalność Emitenta. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta nadal pozostaje branża szkoleniowo – doradcza i informatyczna oraz świadczenie tych usług w szczególności na rzecz sektora publicznego.22

CWA SA (6/2018) Rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych SINPAY

Raport bieżący 6/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2017

oraz raportu ESPI nr 9/2017, informuje, że zakończyły się prace nad platformą płatności elektronicznych SINPAY.

Przeprowadzone dotychczas prace informatyczne oraz testowe wdrożenia u partnerów handlowych umożliwiły stworzenie wersji alfa platformy płatności elektronicznych SINPAY. Aplikacja SINPAY umożliwia płatności kryptowalutami w technologii blockchain.

Platforma płatności elektronicznych SINPAY będzie łączyła wiele funkcji związanych z obsługą transakcji

i wsparciem raportowym sprzedawców. Emitent nie wyklucza jej implementacji pod kątem potrzeb e-kasyn

i elektronicznych gier hazardowych. Zakończenie prac umożliwia Emitentowi rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych SINPAY.

Technologia blockchain gwarantuje pełne bezpieczeństwo oraz anonimowość transakcji.

Platforna SNIPAY umożliwia dokonywanie płatności różnymi kryptowalutami czy też tokenami m. in.: Bitcoin; Etherum; Litecoin ,Pascal czy Eracoin

CWA SA (5/2018) Negocjacje realizacji projektu „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Raport bieżący 5/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż prowadzi negocjacje (dalej: „Negocjacje”;), których stroną są m.in. : spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący, Emitent jako Partner oraz Powiat Bytowski, w sprawie projektu o nazwie:

„Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

(dalej: „Projekt”;) realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata

2014-2020 -POWR.02.18.00-IP.01- 00-002/17.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach Powiatu Bytowskiego,

• Wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych

i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie

zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji w obszarze zarządzania nieruchomościami,

• Doskonalenie kompetencji w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami

dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera będą obejmowały koordynację Projektu w aspekcie techniczno-

organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu nie powinna przekroczyć kwoty 1.799.755,20 zł.

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zakończeniu i efekcie Negocjacji.

CWA SA (4/2018) Negocjacje realizacji projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

Raport bieżący 4/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej:”Emitent” ,”Spółka” ) informuje, iż prowadzi negocjacje (dalej: „Negocjacje”), których stroną są m.in.: spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący , Emitent jako Partner oraz jednostki samorządu terytorialnego („JST”) Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Gmina Trzcianka, Gmina Powiat Chodzieski, Gmina Miejska w Chodzieży, Powiat Pilski, Gmina Miasteczko Krajeńskie

w sprawie projektu o nazwie:

„Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego,

pilskiego i chodzieskiego” (dalej: „Projekt” ) realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – POWR.02.18.00-IP.01- 00-002/17.

Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:

• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa

dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 7 urzędach JST,

• Wdrożenie rozwiązań w 7 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji

o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,

• Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 7 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców

i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarze podatków i opłat,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami,

• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności

zarządzania usługami dziedzinowymi.

Zadania Emitenta jako Partnera będą obejmowały koordynację Projektu w aspekcie techniczno-organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.

Wartość realizowanego Projektu nie powinna przekroczyć kwoty 1.399.670,40 zł.

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zakończeniu i efekcie Negocjacji.

CWA SA (3/2018) Nawiązanie współpracy z GIAP sp. z o.o.

Raport bieżący 3/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia umowy

o współpracy (dalej: „Umowa”) ze spółką GIAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest dystrybucja i sprzedaż przez GIAP sp. z o.o. rozwiązania informatycznego służącego do generowania przez samorządy terytorialne raportów WPF (Wieloletnich Prognoz Finansowych). GIAP sp. z o.o. będzie również koordynował merytorycznie rozwój rozwiązania informatycznego służącego do generowania raportów WPF. Wysokość wynagrodzenia GIAP sp. z o.o. będzie uzależniona od liczby sprzedanych rozwiązań informatycznych.

W ocenie Zarządu Emitenta współpraca z GIAP sp. z o.o. znacząco przyczyni się do rozwoju sprzedaży rozwiązań informatycznych służących do generowania raportów WPF. Umowa zakłada, że minimalne przychody Emitenta z tytułu sprzedaży rozwiązań informatycznych służących do generowania raportów WPF w roku 2018 będą nie niższe niż 250 000 zł.

GIAP sp. z o.o. to Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych zajmujący się produkcją oprogra-mowania GIS oraz skanowaniem laserowym w technologii NavVis, której głównym produktem jest Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych wspierająca realizację zadań administracji samorządowej.