Szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej
Zarządzanie projektami szkoleniowymi w sektorze publicznym
Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie urzędem
Profesjonalne usługi doradcze w obszarze e-administracji

Monthly Archives: Listopad 2017

CWA SA (9/2017) Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy ramowej ze spółką BitEvil S.A.

Raport bieżący 9/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017

z dnia 6 października 2017 roku (dot. rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o współpracy) informuje,

iż w dniu dzisiejszym doszło do zakończenia negocjacji oraz zawarcia umowy o współpracy ze spółką BitEvil S.A.

z siedzibą w Warszawie w zakresie wykorzystania kryptowaluty Eracoin w platformie płatności elektronicznych,

o roboczej nazwie SINPAY, której uruchomienie planuje Emitent (dalej: „Umowa”).

Zgodnie z Umową, za pośrednictwem platformy transakcyjnej planowane jest świadczenie usług polegających na realizacji płatności anonimowych oraz obsłudze kryptowalut. Zgodnie z raporrem bieżącym ESPI nr 2/2017 z dnia 5 października 2017 roku, uruchomienie przez Emitenta platformy transakcyjnej w wersji testowej planowane jest na grudzień 2017 roku.

Zgodnie z zawartą Umową nie doszło do zmiany w ramach struktury właścicielskiej produktów Eracoin oraz platformy transakcyjnej o roboczej nazwie SINPAY, a wzajemne rozliczenia pomiędzy Stronami będą następowały na zasadach pobierania prowizji od poszczególnych transakcji.

CWA SA (7/2017) Wybór oferty Emitenta w ramach zamówienia publicznego – Gmina Biała

Raport bieżący 7/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 listopada 2017 Gmina Biała (województwo opolskie) wybrała Emitenta do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu

„Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej ” – współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W ramach otrzymanego zamówienia publicznego Emitent przygotuje i przeprowadzi szkolenia w zakresie:

1. Orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obsługi podatkowej.

2. Orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obszaru zarządzania nieruchomościami.

3. Obsługi klienta w administracji samorządowej.

Wartość realizowanego zamówienia wyniesie 134.000 zł.

CWA SA (8/2017) Wybór oferty Emitenta przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na „Organizacja 5 seminariów branżowych”

Raport bieżący 8/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, iż pozyskał informację o wyborze przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oferty złożonej przez Emitenta w związku z postępowaniem

nr 87a/ORE/US/2017 na usługi społeczne pn. „Organizacja 5 seminariów branżowych” (dalej: „Postępowanie”),

w części 2 oraz 3, w którym Emitent wziął udział.

Przedmiotem prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji postępowania jest organizacja 5 konferencji branżowych, obejmujących w szczególności przygotowanie i obsługę konferencji, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową oraz usługę transportowe.

Złożona przez Emitenta oferta w toczącym się postępowaniu została wybrana w zakresie części 2 oraz 3,

tj. w zakresie organizacji konferencji we Wrocławiu oraz Poznaniu. Wybór oferty w ww. zakresie został dokonany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, po ponownym dokonaniu badania i oceny złożonych ofert (w częściach 2

oraz 3 wybór najkorzystniejszej oferty został unieważniony, a postępowanie w ww. zakresie przeprowadzono ponownie).

O ewentualnych zmianach w zakresie ww. informacji oraz zawarciu prawnie wiążącej umowy

Emitent poinformuje odrębnym raportem.27